Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Tin tức báo chí

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT THUỘC DIỆN HOÀN THUẾ TRƯỚC, KIỂM TRA SAU

Đăng ngày 23/10/2012

Quyết định 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 về chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

KHÔNG HOÀN THUẾ GTGT NỘP NHẦM, NỘP THỪA

Đăng ngày 20/10/2012

Việc nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan khi được phát hiện thì sẽ lập phiếu điều chỉnh thu ngân sách nhà nước chứ không được hoàn thuế. Nội dung trên được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Công văn 5678/TCHQ-TXNK về vướng mắc về thủ tục hải quan và bù trừ, hoàn thuế. Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ 16/10/2012.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

8 LOẠI KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẤM XUẤT KHẨU

Đăng ngày 29/09/2012

Ngày 20/9/2012 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Theo đó, Thông tư quy định tiêu chuẩn và điều kiện 10 loại khoáng sản được phép xuất khẩu làm vật liệu xây dựng, bao gồm các loại Cát, Đá, Dolomit, Thạch anh, Cao lanh, …

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

MỘT SỐ LOẠI BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẴN VÀ TÚI NI LÔNG NÀO KHÔNG PHẢI CHỊU THUẾ MÔI TRƯỜNG

Đăng ngày 20/09/2012

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường không thuộc diện chịu thuế môi trường

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

MIỄN GIẢM THUẾ CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đăng ngày 10/09/2012

Hướng dẫn về việc miễn thuế cho cá nhân và doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Copyright © 2012 by KeToanDoanhNghiep.org. All Rights Reserved.

Tham gia với chúng tôi trên Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành