Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Tin tức báo chí

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

GIA HẠN NỘP THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

Đăng ngày 25/01/2013

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP được ban hành ngày 7/1/2013, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: gia hạn nộp thuế TNDN, thuế GTGT, hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản…

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

MỘT SỐ QUI ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng ngày 19/01/2013

Doanh nghiệp phải đăng nội dung Đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố thông tin.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VẪN GIẢM TRỪ CHO ĐỨA CON THỨ 3

Đăng ngày 11/12/2012

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật thuế TNCN vừa được thông qua, với các nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

TIẾP TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

Đăng ngày 31/10/2012

Từ ngày 22/10/2012, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6/2012 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp đến ngày 20/4/2013.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

CẤM CƠ SỞ Y TẾ THU THÊM TIỀN NGƯỜI BỆNH

Đăng ngày 24/10/2012

Theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2012, Chính phủ nghiêm cấm các cơ sở y tế, công chức, viên chức y tế thu thêm của người bệnh ngoài mức giá đã được quy định. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Copyright © 2012 by KeToanDoanhNghiep.org. All Rights Reserved.

Tham gia với chúng tôi trên Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành