Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Tin tức báo chí

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

Đăng ngày 28/02/2014

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức. Công văn này được áp dụng kể từ 11/02/2014.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định lên đến 30%

Đăng ngày 17/09/2013

Từ ngày 1/1/2014, cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ sẽ bị ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế theo ngành, nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

ĐĂNG BỐ CÁO DOANH NGHIỆP QUY VỀ MỘT MỐI

Đăng ngày 20/06/2013

SGTT.VN - Sắp tới, thông tin về cộng đồng DN sẽ được đăng trên cổng Thông tin đăng ký DN quốc gia, mức phí đăng cũng rẻ hơn.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

37 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN MỚI

Đăng ngày 25/04/2013

Bộ Tài chính vừa công bố 37 chuẩn mực kiểm toán mới trong Thông tư 214/2012/TT-BTC, các chuẩn mực này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2014.

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Đăng ngày 20/03/2013

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh \'DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC\"

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Copyright © 2012 by KeToanDoanhNghiep.org. All Rights Reserved.

Tham gia với chúng tôi trên Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành