Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Dịch vụ chúng tôi cung cấp » KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

 Mỗi tháng doanh nghiệp phải tốn bao nhiêu chi phí để thuê riêng một kế toán thuế ?

 Liệu những sổ sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp có đảm bảo được “chất lượng”?

 Kế toán của doanh nghiệp chưa thể cân đối các chi phí “thực tế” của doanh nghiệp sao cho hợp lý, hợp lệ, hợp pháp?

 Tình trạng nộp chậm báo cáo thuế diễn ra trong nhiều tháng ? Doanh nghiệp bị phạt, bị truy thu thuế, ấn định thuế khi cuối năm quyết toán ?

Tại sao Doanh nghiệp không nghĩ đến một dịch vụ kế toán trọn gói để chấm dứt các lo lắng trên, tập trung vào phát triển kinh doanh.

Để giải quyết các vấn đề trên KẾ TOÁN PHÚ THÀNH đưa ra dịch vụ: “Kế toán trọn gói năm tài chính” để giúp BẠN  giải quyết vấn đề khó khăn của mình.

Sử dụng dịch vụ Kế toán trọn gói năm tài chính, doanh nghiệp được gì?

1. Tư vấn chính xác, kịp thời các thông tư, nghị định mới cho doanh nghiệp.

 Tư vấn  áp dụng các luật thuế và kế toán mới kịp thời và chính xác phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

 Tư vấn cách phòng tránh rủi ro và biện pháp xử lý sai sót thuế và kế toán trong quá trình vận hành bộ máy kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng.

 Thông báo tất cả các sai sót, các tồn đọng về chứng từ, số liệu, tư vấn các chi phí hợp lý, tình trạng lãi lỗ và cách xử lý  đảm bảo quyền lợi cao nhất của doanh nghiệp.

 Tư vấn kế hoạch lãi lỗ phù hợp với mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Xử lý số liệu kế toán kịp thời, chính xác, đảm bảo lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.

 Chứng từ: Cập nhật chứng từ và phân loại hạch toán theo quy định của Pháp luật thuế, xử lý các chứng từ kế toán ( Hóa đơn đầu vào, đầu ra) chặt chẽ để tránh rủi ro thuế GTGT và chi phí.

 Hàng hóa: Tư vấn cho Doanh nghiệp việc quản lý hàng hóa thuế chuẩn, cách xử lý các tồn đọng về hóa đơn đầu vào hàng hóa, giá vốn  hàng hóa tránh rủi ro giá vốn của Doanh nghiệp.

 Các khoản nợ, vay: Xử lý các khoản nợ và vay để tránh rủi ro về thuế GTGT và các chi phí lãi vay cho Doanh nghiệp.

 Cân đối chi phí hợp lý có lợi cho Doanh nghiệp: Cân đối các chi phí theo đúng loại và tỷ lệ quy định áp của pháp luật thuế, đảm bảo kế hoạch lãi lỗ mong muốn của Doanh nghiệp.

 Sổ sách kế toán: Hoàn thiện chứng từ, SSKT hàng quý đảm bảo cho cơ quan thuế kiểm tra và quyết toán thực tế.

 Báo cáo kế toán: Các báo cáo được lập chính xác, kịp thời theo quy định của cơ quan thuế.

 

Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ: Công ty TNHH TƯ VẤN PHÚ THÀNH

Ms Lê Mỹ Thắng.

Văn phòng:   08-62511513

Di động:         0912 097 275

 

 

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Copyright © 2012 by KeToanDoanhNghiep.org. All Rights Reserved.

Tham gia với chúng tôi trên Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành