Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Dịch vụ chúng tôi cung cấp » BẢO HIỂM XÃ HỘI & LAO ĐỘNG

"NHÂN VIÊN LÀ THƯỢNG ĐẾ"
 

Ngày nay trong bối cảnh nền kinh tế trí thức phát triển. Yếu tố con người luôn được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Đối với  các nhà quản lý thực thụ “Nhân viên là  trung tâm, là thượng đế của Doanh Nghiệp”.

Tuy nhiên trong quan hệ lao động luôn tiềm ẩn những yếu tố phát sinh mâu thuẫn giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách:
 Soạn thảo chặt chẽ, chính xác các hợp đồng lao động
 Đại diện Doanh Nghiệp làm việc với Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội, Bảo hiểm Xã Hội về vấn đề lao động, bảo hiểm.
 Tư vấn các trường hợp trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp.
 Tư vấn, giải quyết các hình thức kỷ luật lao động.

Tư vấn bảo hiểm xã hội và lao động

 

Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÚ THÀNH

Ms Lê Mỹ Thắng.

Cơ quan:   08-62511513
Di động:   0912 097 275

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Copyright © 2012 by KeToanDoanhNghiep.org. All Rights Reserved.

Tham gia với chúng tôi trên Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành