Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Dịch vụ chúng tôi cung cấp » BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

SỐ TT

DỊCH VỤ

MỨC PHÍ

1

- Thành lập doanh nghiệp

- Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- Thay đổi Giấy phép kinh doanh

1.000.000đ

800.000đ

800.000đ

2

- Thiết lập hồ sơ pháp lý ban đầu.

- Dịch vụ đặt in & thông báo phát hành hoá đơn

- Đăng ký mã số thuế cá nhân

- Đăng ký lao động, thang lương

- Đăng ký bảo hiểm bắt buộc

500.000đ

500.000đ/lần

50.000đ/người

1.000.000 - 3.000.000đ

(Tùy theo hồ sơ cụ thể)

3

Đăng ký sở hữu trí tuệ

2.000.000đ

4

Dịch vụ kế toán - thuế hàng tháng

700.000 - 1.500.000 đ/tháng

5

Văn phòng chia sẻ

300.000 - 2.000.000 đ/tháng

6

Hỗ trợ hoàn tất thủ tục sang nhượng, giải thể doanh nghiệp

≥ 2.000.000đ

(Tùy theo hồ sơ cụ thể)

7

Đăng ký mã số vạch sản phẩm

2.000.000đ

8

Thẻ Doanh nhân APEC

10.000.000đ

9

Visa Mỹ, Canada

500.000 - 1.000.000đ

10

Giấy phép lái xe quốc tế

1.000.000đ

 

Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành

Copyright © 2012 by KeToanDoanhNghiep.org. All Rights Reserved.

Tham gia với chúng tôi trên Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành Công ty TNHH Tư Vấn Phú Thành